VI Dzień Islamu w Kościele Katolickim 26 stycznia 2006 roku

Organizator:
Komitet do spraw dialogu z religiami niechrześcijańskimi
Konferencja Episkopatu Polski

Program:
I. Wprowadzenie.
1. Powitanie gości.
2. Odczytanie listu Jego Ekscelencji ks. biskupa Józefa Kowalczyka, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce.
3. Odczytanie fragmentu Orędzia Ojca Świętego.
II. Modlitwa i czytanie ksiąg świętych.
1. Rozpoczęcie modlitwy.
2. Salam i recytacja Koranu.
3. Czytanie Pisma Świętego.
4. Przesłanie imama.
5. Przesłanie Jego Ekscelencji ks. biskupa Tadeusza Pikusa.
6. Modlitwa Powszechna.
7. Modlitwa „Ojcze Nasz”.
8. Błogosławieństwo.
9. Znak Pokoju.
III. Agapa.