Wieczór w muzeum – promocja albumów Piątek, 10 maja 2019 roku

W piątek, 10 maja 2019 r., w Muzeum Historycznym w Białymstoku odbyła się promocja dwóch najnowszych publikacji Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP, albumów „I pamiętaj imię swoje. Rytuały przejścia Tatarów polskich – azan” oraz „Z Bajramem! Tatarskie tradycje świąteczne”. Promocję zorganizowało w gościnnych muzealnych progach Najwyższe Kolegium Muzułmańskie Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP.

Wszystkie miejsca zajęli przedstawiciele polskiej społeczności tatarskiej, mieszkańców miasta oraz zamiejscowi gości. Goście od progu mogli podziwiać zdjęcia i eksponaty trwającej w muzeum wystawy „Tatarzy. Polski Orient w muzealnych zbiorach” oraz specjalnie przygotowany na tę okazję stół rytualny, na którym ustawiono zgodnie z tatarską tradycją: Koran, baranią skórę, chleb z solą, wodę i sadogę. Zebranych powitała prowadząca spotkanie dr Karolina Radłowska, świetnie znająca społeczność tatarską, autorka książki pt. „Tatarzy polscy Ciągłość i zmiana”. Przedstawiła noty poświęcone redaktorkom albumów: dr Barbarze Pawlic-Miśkiewicz, Lilli Świerblewskiej oraz Annie Mucharskiej. Po słowie wprowadzającym Muftiego Rzeczypospolitej Polskiej Tomasza Miśkiewicza, prowadzącą pytała obecne na promocji autorki Barbarę Pawlic-Miśkiewicz i Lillę Świerblewską o proces twórczy, metody pracy nad albumami, zebrane fotografie. Rozmowa stała się doskonałą okazją do podsumowania całego cyklu o rytuałach przejścia wydawanego w latach 2016-2018 dzięki dotacjom ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Album pt. „I pamiętaj imię swoje. Rytuały przejścia Tatarów polskich – azan” przedstawia uroczystość nadania imienia i włączenia dziecka do wspólnoty muzułmańskiej. Album złożony jest z dwóch części. Pierwsza część to opis ceremonii azanu zgodnej z tradycją tatarską ze szczególnym uwzględnieniem informacji otrzymanych od imama Stefana Mustafy Jasińskiego oraz Muftiego Rzeczypospolitej Polskiej Tomasza Miśkiewicza. Druga część to wybór fotografii ukazujących kolejne etapy azanu od najstarszych z lat 50. XX wieku po zdjęcia z drugiej dekady XXI w. (rok 2017). Uzupełnieniem zdjęć z uroczystości azanu są zdjęcia tatarskich dzieci w kolejnych dekadach – od 1910 roku do 2003 r. W albumie znalazło się prawie sto czterdzieści fotografii. Prezentowane w czasie promocji zdjęcia azanowe oraz zdjęcia dzieci wywołały poruszenie i uśmiech na twarz gości, którzy rozpoznawali samych siebie lub swych bliskich.

Drugi album pt. „Z Bajramem! Tatarskie tradycje świąteczne” składa się z czterech głównych rozdziałów; pierwszy omawia istotę świąt, a kolejne poświęcone są świętom: Ramadan Bajram i Kurban Bajram oraz dniom świątecznym. Rozdziały uzupełnia zbiór prawie osiemdziesięciu zdjęć,  przedstawiający społeczność tatarską w czasie świąt od najstarszych z lat 30., 40. XX wieku po najnowsze, datowane na 2017 r. Uzupełnieniem opowieści o tradycjach świątecznych stała się prezentacja filmu dokumentalnego Roberta Stando z 1958 roku pt. „Kurban Bajram”. Krótki film dostarczył wielu wzruszeń i nostalgicznych komentarzy ze strony uczestników spotkania.

Na zakończenie wieczoru można było otrzymać prezentowane albumy, najnowsze numery „Przeglądu Tatarskiego” oraz „Rocznika Tatarów Polskich”.

Albumy dostępne są on-line na stronie: www.bibliotekatatarska.pl

Polecamy: http://bialystok.wyborcza.pl/bialystok/7,35241,24776917,rytualy-i-swieta-tatarow-dwa-nowe-albumy-ujrzaly-swiatlo-dzienne.html

(Red.)

(Fot. Krzysztof Mucharski)