Wizyta Muftiego Tomasza Miśkiewicza w siedzibie ŚZMM 6 grudnia 2006 roku

W dniu 6 grudnia 2006 r. na zaproszenie Generalnego Sekretarza Zarządu – Dr Salih Al-Wahaibi – T. Miśkiewicz przebywał z wizytą w siedzibie Światowego Zgromadzenia Młodzieży Muzułmańskiej w Rijadzie w Arabii Saudyjskiej. Podczas wizyty mufti spotkał się z Generalnym Sekretarzem oraz szefem działu do spraw Europy wschodniej; panem Muhamedem Al-Majof. W spotkaniu uczestniczył także imam meczetu w Szwecji Hassan Musa. W czasie spotkania omówiono obecną sytuację organizacji ŚZMM, jaj działalność w Polsce oraz współpracę z MZR w RP jak i także z innymi organizacjami. Na zakończenie spotkania mufti Tomasz Miśkiewicz podziękował Sekretarzowi Generalnemu ŚZMM za współpracę oraz działalność na rzecz muzułmanów w Europie wschodniej i na świecie. Szczególne podziękowania dotyczyły organizowanych Seminarii dla krajów nadbałtyckich oraz organizacji pielgrzymki do Mekki dla muzułman polskich. Do tej pory dzięki ofiarności oraz przychylności władz ŚZMM na pielgrzymkę do Mekki (Hadżdż) wyjechało ponad 100 osób – muzułman polskich, działaczy, oraz studentów muzułmańskich.