Wizyta na Cmentarzu Wojskowym Czwartek, 1 listopada 2018 roku

1 listopada 2018 roku Mufti Rzeczypospolitej Polskiej Tomasz Miśkiewicz, przewodniczący Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP, złożył kwiaty na grobie Aleksandra Sulkiewicza na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, a także odmówił modlitwę w intencji wszystkich żołnierzy poległych w walkach za Ojczyznę.

Polecamy poznanie losów Aleksandra Sulkiewicza, pseudonim Czarny Michał, żołnierza, działacza, przyjaciela Józefa Piłsudskiego http://bibliotekatatarska.pl/wp-content/uploads/2016/11/Slownik.pdf (ss. 164-166).

A oto fragment poświęcony symbolicznemu pochówki prochów Sulkiewicza na warszawskich Powązkach:

[…] W niepodległej Polsce pamięć o bohaterskim Czarnym Michale nie zginęła, nie tylko wśród Tatarów. Powołany przez nich specjalny Komitet, na czele którego stanął mj. rez. Dawid Janowicz-Czaiński (patrz: Janowicz-Czaiński Dawid), który miał za zadanie sprowadzenie prochów Sulkiewicza na cmentarz muzułmański w Wilnie, na Lipówku, ale zgodnie z decyzją władz rządowych, które wyraziły życzenie, żeby miejscem spoczynku Sulkiewicza został Cmentarz Wojskowy w Warszawie, komitet ten wyraził na to swą zgodę, Sprawą tą zajął się Komitet Propagandy Czynu Polskiego, wyrażając w tym też wolę Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Uroczystości pogrzebowe Sulkiewicza miały miejsce już po zgonie Marszałka, 8 listopada 1935 r. w Warszawie. Wzięli w nich udział ze strony rządu: m.in. premier Marian Zydram-Kościałkowski, marszałek Sejmu Stanisław Car, marszałek Senatu Aleksander Prystor i Walery Sławek, wówczas prezes Związku Legionistów. Tatarów polskich reprezentował Mufti dr Jakub Szynkiewicz (patrz: Szynkiewicz Jakub), imamowie ze wszystkich gmin muzułmańskich w Polsce, przedstawiciele gminy muzułmańskiej w Warszawie oraz liczna grupa młodzieży tatarskiej, zrzeszona w oddziałach tatarskich Związku Strzeleckiego, której umożliwiono darmowy przejazd do Warszawy. Podczas uroczystości przed Grobem Nieznanego Żołnierza trumnę Sulkiewicza udekorował krzyżem Virtuti Militari, będący wówczas Generalnym Inspektorem Sił Zbrojnych, gen. Edward Rydz-Śmigły.

Prochy Aleksandra Sulkiewicza spoczęły w specjalnie zbudowanym mauzoleum w stylu orientalnym na Cmentarzu Wojskowym na warszawskich Powązkach. Grobowiec ten istnieje do dnia dzisiejszego, w którym pochowano po drugiej wojnie światowej jego żonę i bliskich krewnych.

(Red.)