Wizyta w Bohonikach Wtorek, 27 października 2020 roku

27 października 2020 r. na mizarze – cmentarzu tatarskim w Bohonikach odbyła się pierwsza komisja prac konserwatorskich i restauratorskich. W spotkaniu wzięli udział: przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku, przedstawiciele Fundacji Dziedzictwa Kulturowego i zespół konserwatorów kamienia pod kierunkiem mgr. Piotra Owczarka i nadzorem dra hab. Janusza Smazy, prof. ASP w Warszawie.

W trakcie wizyty zostały omówione dotychczas wykonane prace polegające na podniesieniu nagrobków, oczyszczeniu ich i postawieniu na podstawie wykonanej z mniejszych kamieni, uzupełnieniu ubytków w kamiennych nagrobkach lub też połączeniu nagrobków będących w kilku fragmentach oraz „wydobycie” napisów (nieinwazyjnymi sposobami) na nagrobkach celem uzyskania jak największej ich czytelności. Prace trwały do połowy października br., w ramach projektu odrestaurowanych zostało 47 nagrobków.

Prace konserwatorskie i restauratorskie kamiennych nagrobków na bohonickim mizarze w roku 2020 były finansowane dzięki środkom uzyskanym przez Fundację Dziedzictwa Kulturowego od ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

(Red.)

Fot. Szymon Grzegorczyk