Wizyta w Gdańsku Niedziela, 28 stycznia 2018 roku

W niedzielę, 28 stycznia 2018 r. Mufti RP Tomasz Miśkiewicz, przewodniczący Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP, odwiedził Muzułmańską Gminę Wyznaniową MZR w RP w Gdańsku. Mufti wziął udział w modlitwie meczet przy ul. Abrahama, a następnie spotkał się z przewodniczącym gminy Olgierdem Chazbijewiczem, członkami zarządu, imamem Ismailem Caylakiem oraz licznie zgromadzoną społecznością tatarską. W czasie spotkania zebrani dyskutowali o bieżących sprawach i działalności gminy, funkcjonowaniu meczetu oraz o potrzebie remontu meczetowego minaretu.

Członkowie gminy przekazali słowa poparcia dla działań podejmowanych przez muftiego Miśkiewicza związanych z reprezentacją MZR oraz działaniami służącymi podtrzymaniu tatarskiej-muzułmańskiej tożsamości.

Przy okazji pobytu w Gdańsku, mufti odwiedził Narodowe Centrum Kultury Tatarów RP i spotkał się z jego prezesem Jerzym Szahuniewiczem.

(Red.)