Współpraca Muftiatu i społeczności kaukaskiej Wtorek, 24 października 2017 roku

W dniu 24 października 2017 r. Mufti RP Tomasz Miśkiewicz spotkał się z Mikailem Uzdenovem, dyrektorem Kaukaskiego Centrum Religii i Kultury, które jest odziałem Fundacji Dialogu i Tolerancji.

W czasie spotkania w Białymstoku omówiona została kwestia prowadzenia lekcji religii muzułmańskiej dla dzieci i młodzieży na terenie województwa mazowieckiego, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów pochodzących z Czeczenii i Inguszetii.