Wyrok z powództwa MZR w RP przeciwko redaktorowi naczelnemu tygodnika „Polityka” o ochronę dóbr osobistych Wtorek, 27 lutego 2018 roku

Tygodnik „Polityka” w numerze 35 (3125) 30.08.-05.09.2017 opublikował artykuł pt. „Mufti niezgody” naruszający dobra osobiste Muftiego Rzeczypospolitej Polskiej Tomasza Miśkiewicza oraz całego Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP.

27 lutego 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, IV Wydział Cywilny, wydał wyrok zobowiązujący redaktora naczelnego „Polityki” do opublikowania w wersji papierowej tygodnika sprostowania o poniższej treści:

„Nawiązując do informacji zawartych w artykule Violetty Krasnowskiej pt. „Mufti niezgody” zamieszczonym w tygodniku „Polityka” nr 35 (3125), 30.08.-05.09.2017, informuję, że zawierał on nieprawdziwą informację, gdyż nieprawdą jest, jakby doszło do jakiejkolwiek zmiany na stanowisku Muftiego Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej, a także jakoby funkcję taką pełni pan Janusz Aleksandrowicz, albowiem jedynym legalnie wybranym Muftim jest pan Tomasz Miśkiewicz” .

(Red.)