XVII DZIEŃ ISLAMU W KOŚCIELE KATOLICKIM W POLSCE Czwartek, 26 stycznia 2017 roku

Komitet ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego Konferencji Episkopatu Polski wraz z Radą Wspólną Katolików i Muzułmanów oraz Centrum Wystawienniczo-Konferencyjne Archidiecezji Białostockiej mają zaszczyt zaprosić na spotkanie z okazji DNIA ISLAMU W KOŚCIELE KATOLICKIM W POLSCE które odbędzie się w Białymstoku, dnia 26 stycznia (czwartek) 2017 r., o godz. 14.00 w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym Archidiecezji Białostockiej w Białymstoku, ul. Kościelna 1A.

Chrześcijanie i Muzułmanie: beneficjenci i narzędzia Miłosierdzia Bożego

Miłosierdzie to temat bliski sercu zarówno muzułmanów, jak i chrześcijan. Wiemy, że zarówno chrześcijanie, jak i muzułmanie wierzą w miłosiernego Boga, który okazuje swoje miłosierdzie i współczucie wszystkim swoim stworzeniom, a szczególnie ludziom. Stworzył nas w ogromie swojej miłości. Jest miłosierny w swojej trosce o nas, obdarzając nas darami, których potrzebujemy w naszym codziennym życiu, takimi jak pożywienie, schronienie i bezpieczeństwo. Jednak Boże miłosierdzie ukazuje się w szczególny sposób przez przebaczenie naszych win; z tego względu Bóg jest tym, który przebacza (Al-Ghafir) i to tym, który przebacza wiele i zawsze (Al-Ghafur). (…)

My, chrześcijanie i muzułmanie, jesteśmy wezwani do tego, by jak najlepiej naśladować Boga. On, Miłosierny, prosi nas, byśmy byli miłosierni i współczujący wobec innych, szczególnie tych, którzy są w jakiejkolwiek potrzebie. On także wzywa nas do tego, byśmy przebaczali sobie nawzajem.

Z przesłania Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego
na miesiąc Ramadan i ‘Id al-Fitr 1437 H./2016 A.D.

PROGRAM

I. Zawiązanie wspólnoty. Muzyka Orientu

II. Wprowadzenie

1. Przywitanie uczestników i nawiązanie do tematu:
CHRZEŚCIJANIE I MUZUŁMANIE:
BENEFICJENCI I NARZĘDZIA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

2. Odczytanie przesłań

III. Dwugłos Chrześcijańsko-Muzułmański
Ze strony chrześcijańskiej: Ireneusz Ledwoń OFM członek Komitetu ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego Konferencji Episkopatu Polski
Ze strony muzułmańskiej: Mirzogolib Radzhabaliev imam Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Białymstoku

IV. Czytanie Ksiąg Świętych
Czytanie fragmentów Pisma Świętego ukazujących miłosierdzie Boga
Czytanie fragmentów Koranu ukazujących miłosierdzie Boga

V. Modlitwy i znak pokoju

1. Du’a – muzułmańska modlitwa spontaniczna

2. Modlitwa wiernych zakończona modlitwą „Ojcze nasz”

3. Znak pokoju

VI. Agapa