Zakat al-Fitr Poniedziałek, 19 kwietnia 2021 roku

Zakat al-Fitr jest datkiem, który oczyszcza poszczącego za złe słowa i czyny. Należy przekazać go ubogim, aby wszyscy muzułmanie czuli się w dniu święta zadowoleni i szczęśliwi. Przekazanie zakatu al-Fitr musi nastąpić przed modlitwą świąteczną, jeszcze w ramadanie. Przekazany po modlitwie, stanowi już zwykłą sadogę.

Przekazanie zakatu al-Fitr jest obowiązkiem każdego muzułmanina: mężczyzny i kobiety, dziecka i dorosłego, bogatego i biednego. Mężczyzna daje ten datek za siebie i za tych, którzy są na jego utrzymaniu.

Zakat al-Fitr przekazujemy w formie produktów, będących podstawowym produktem odżywczym w kraju lub produktem, który zwyczajowo je darczyńca. Można również przekazać równowartość pieniężną w kwocie 20 zł za jedną osobę.

Zakat al-Fitr przekazujemy bezpośrednio potrzebującym lub w meczecie, domu modlitwy.

Odpowiednią kwotę można również wpłacić na konto Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP:
Santander Bank Polska
nr konta 32 1090 2587 0000 0001 3457 7795
z dopiskiem ZAKAT AL-FITR.

Zebrane pieniądze zostaną rozdane potrzebującym.

(Red.)