Zakat al-Fitr

Zakat al-Fitr jest datkiem, który oczyszcza poszczącego za złe słowa i czyny. Należy przekazać go ubogim, aby wszyscy muzułmanie czuli się w dniu święta zadowoleni i szczęśliwi. Przekazanie zakatu al-Fitr musi nastąpić przed modlitwą świąteczną, jeszcze w ramadanie. Przekazany po modlitwie, stanowi już zwykłą sadogę.

Przekazanie zakatu al-Fitr jest obowiązkiem każdego muzułmanina: mężczyzny i kobiety, dziecka i dorosłego, bogatego i biednego. Mężczyzna daje ten datek za siebie i za tych, którzy są na jego utrzymaniu.

Zakat al-Fitr przekazujemy w formie produktów, będących podstawowym produktem odżywczym w kraju lub produktem, który zwyczajowo je darczyńca. Można również przekazać równowartość pieniężną w kwocie 12 lub 15 zł za jedną osobę.

Zakat al-Fitr przekazujemy bezpośrednio potrzebującym lub w meczecie. Odpowiednią kwotę można również wpłacić na konto 13 1090 2587 0000 0001 3032 8664 z dopiskiem „Zakat al-fitr”. Zebrane pieniądze zostaną rozdane ubogim.