Zapowiedź wydawnicza – Islam i muzułmanie. Mozaika wiary

Z przyjemnością informujemy, iż w 2018 roku ukaże się książka pt. Islam i muzułmanie. Mozaika wiary. Wydanie publikacji jest możliwe dzięki współpracy Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP z organizacją Zayed House for Islamic Culture, działającą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Przekład z języka angielskiego został wykonany przez Beatę Tuzeman, obecnie trwają prace nad składem książki.

Celem publikacji jest zapoznanie polskiego czytelnika z jedną z najważniejszych religii na świecie – islamem oraz jej wyznawcami muzułmanami. Pierwszy rozdział Główne założenia islamu prezentuje

wierzenia muzułmanów na temat Boga, Proroka, Świętej Księgi i innych ważnych kwestii. Kolejne rozdziały Ucieleśnienie islamu i Ideały a rzeczywistość pokazują wybrane fragmenty z historii świata muzułmańskiego oraz ukazują codzienne doświadczenia muzułmanów i muzułmanek, ich duchowe potrzeby, a także ogólny wkład w sztukę i kulturę. Jednym z poruszonych wątków jest również status kobiety, rozdział płci i role, jakie odgrywają kobiety i mężczyźni we współczesnych społecznościach muzułmańskich.

Książka będzie dostępna bezpłatnie w wersji papierowej oraz na stronie Biblioteki Muzułmańskiej.