Zapowiedź wydawnicza – Podstawy wiedzy muzułmańskiej Wtorek, 2 czerwca 2020 roku

Z radością informujemy, iż jesienią 2020 roku ukaże się książka pt. Podstawy wiedzy muzułmańskiej autorstwa Sejfettina Jazydży. Przygotowanie publikacji było możliwe dzięki współpracy Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP z Ministerstwem do spraw Religii Republiki Turcji, Diyanetem, które udostępniło książkę wraz z oryginalną oprawą graficzną oraz sfinansuje druk publikacji. Autorem przekładu z języka rosyjskiego jest Rozalia Bogdanowicz. Obecnie trwają przygotowania do druku.

Niewątpliwie wypełnienie religijnych obowiązków jest możliwe, jeśli posiadamy wiedzę na właściwym poziomie, a takiej dostarczy właśnie przygotowywana książka. Publikacja napisana jest lekkim i dostępnym językiem, zrozumiałym dla muzułmanów w każdym wieku. Obejmuje takie zagadnienia jak: zasady wiary, oddawanie czci, moralność, życiorys Proroka Muhammada (saał).

Projekt wydawniczy realizowany przez Najwyższe Kolegium Muzułmańskie MZR w RP i Ministerstwo do spraw Religii Republiki Turcji, Diyanet, to kolejny element współpracy instytucji trwającej od 2017 roku, zainicjowanej przez muftiego Rzeczypospolitej Polskiej Tomasza Miśkiewicza, przewodniczącego NKM MZR w RP. Owocem współpracy są wydane w 2017 r. książeczki przeznaczone do nauki religii dla dzieci Poznaję swoją religię, Poznaję swojego proroka, Moja księga Koran, Moje prośby do Boga, Uczę się czcić Boga, Uczę się etyki oraz wyjątkowa pozycja wydana w 2018 r. – Nauka czytania Koranu.

 Książka Podstawy wiedzy muzułmańskiej będzie dostępna w wersji papierowej oraz w wersji PDF na stronie Biblioteki Muzułmańskiej www.bibliotekamuzulmanska.pl.

(Red.)