Zapowiedź wydawnicza – publikacje religijne Piątek, 25 września 2020 roku

Z radością informujemy, że późną jesienią 2020 roku ukażą się cztery książki, które wzbogacą dział religijny: Podstawy wiedzy muzułmańskiej autorstwa Sejfettina Jazydży, Pięćdziesiąt dwa piątkowe kazania Omara Oztopa oraz Posłuchaj, jak wszystko z nami rozmawia i Zasady dobrego zachowania autorstwa Faruka Kangera.

Przygotowanie publikacji było możliwe dzięki współpracy Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP z Ministerstwem do spraw Religii Republiki Turcji, Diyanetem oraz wydawnictwem Erkam ze Stambułu, które udostępniły książki wraz z oryginalną oprawą graficzną oraz sfinansują tłumaczenie i druk publikacji. Autorami przekładów z języka rosyjskiego są Rozalia Bogdanowicz i Daniel St. Czachorowski. Obecnie trwają przygotowania do druku.

Niewątpliwie wypełnienie religijnych obowiązków jest możliwe, jeśli posiadamy wiedzę na właściwym poziomie, a taką dostarczy właśnie przygotowywana książka Podstawy wiedzy muzułmańskiej. Publikacja napisana jest lekkim i dostępnym językiem, zrozumiałym dla muzułmanów w każdym wieku. Obejmuje ona takie zagadnienia jak: zasady wiary, oddawanie czci, moralność, życiorys Proroka Muhammada (saał).

Publikacja Pięćdziesiąt dwa piątkowe kazania na każdy tydzień roku będzie przydatna dla imamów-chatibów w ich posłudze oraz dla wszystkich muzułmanów chcących pogłębić wiedzę na temat islamu.

Kolejna publikacja Posłuchaj, jak wszystko z nami rozmawia przeznaczona zarówno dla dzieci i młodzieży, zawiera wiele informacji o wszechświecie, życiu mieszkańców ziemi i samego człowieka oraz wskazuje, że we wszystkim, co nas otacza, można dojrzeć przejawy boskiego cudu stworzenia.

Prawdziwa wiara prowadzi do niezmiennego oddawania czci ku zadowoleniu Boga, powstrzymywania się od czynów zakazanych i przestrzegania rzeczy dozwolonych, a także zasad moralnych, ustanowionych przez naszego Pana. Książka Zasady dobrego wychowania, w czterech rozdziałach, przy pomocy pomysłowych zadań, w kreatywny i interesujący sposób uczy dzieci zasad dobrego wychowania, odnoszących się między innymi do zachowania czystości, powitania, spożywania posiłków, szacunku do innych ludzi czy gościnności.

Projekt wydawniczy realizowany przez Najwyższe Kolegium Muzułmańskie MZR w RP i Ministerstwo do spraw Religii Republiki Turcji, Diyanet oraz wydawnictwo ERKAM jest kolejnym elementem współpracy między instytucjami trwającej od 2017 roku, zainicjowanej przez muftiego Rzeczypospolitej Polskiej Tomasza Miśkiewicza, przewodniczącego NKM MZR w RP.

Owocem współpracy z Diyanetem są wydane w 2017 r. książeczki przeznaczone do nauki religii dla dzieci Poznaję swoją religię, Poznaję swojego proroka, Moja księga Koran, Moje prośby do Boga, Uczę się czcić Boga, Uczę się etyki oraz wyjątkowa pozycja wydana w 2018 r. – Nauka czytania Koranu. Dzięki współpracy z wydawnictwem Erkam, wydano dotychczas 8 książek: Moja wspaniała religia (4 części), 40 hadisów w opowiadaniach, Uczę się oczyszczenia i modlitwy, Opowieści naszego proroka, Islam ostatnia religia objawiona.

Książki będą dostępne w wersji papierowej oraz w wersji PDF na stronie Biblioteki Muzułmańskiej www.bibliotekamuzulmanska.pl.

(Red.)