Zapowiedź wydawnicza – Tatarzy w służbie Polsce 1918–2018 Poniedziałek, 2 lipca 2018 roku

Z radością informujemy, iż jesienią 2018 roku ukaże się książka pt. Tatarzy w służbie Polsce 1918–2018. Przygotowanie publikacji jest możliwe dzięki dotacji przyznanej Najwyższemu Kolegium Muzułmańskiemu MZR w RP przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W albumie znajdą się trzy szkice historyczne prezentujące zarys tradycji wojskowych Tatarów od czasów pierwszego osadnictwa do końca XIX wieku, następnie w latach 1918–1945 oraz po drugiej wojnie światowej. Najważniejszą część albumu stanowić będą zdjęcia tatarskich wojskowych wraz z krótkimi komentarzami. Wiele fotografii zostanie opublikowanych po raz pierwszy.

Za redakcję albumu odpowiadają Barbara Pawlic-Miśkiewicz i Musa Czachorowski.

Album ukaże się w roku szczególnym: w setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, z której historią losy polskich Tatarów tak ściśle się splatają.

(Red.)