Zapowiedź wydawnicza – Wybieram islam i co dalej?

Już na początku 2018 roku ukaże się książka „Wybieram islam i co dalej”. Wydanie publikacji jest możliwe dzięki współpracy Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP z organizacją Zayed House for Islamic Culture działającą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Przekład z języka angielskiego został wykonany przez Monikę Bogdanowicz, obecnie trwają prace nad składem książki.

Publikacja przedstawia wskazówki i odpowiedzi na kluczowe kwestie, z którymi borykać się mogą osoby, które niedawno przyjęły islam, m.in. relacje z rodziną i przyjaciółmi, którzy wyznają inną religię, przyswojenie nowych praktyk i sprostanie nowym obowiązkom religijnym. Dzięki wskazówkom i poradom zawartym w książce, nowi muzułmanie mogą stopniowo formować swą religijną tożsamość, tak aby islam na stałe zagościł w ich sercach i umysłach.

Cenne są opowieści i świadectwa osób, które przyjęły islam i musiały zmierzyć się z obawami i niepewnością. Pozycję uzupełnia słowniczek wyrażeń muzułmańskich, jakie używane są w codziennym życiu wiernych.

Książka będzie dostępna bezpłatnie w wersji papierowej oraz na stronie Biblioteki Muzułmańskiej.