Zapraszamy do lektury nowego numeru „Przeglądu Tatarskiego” Piątek, 26 kwietnia 2019 roku

Oto przed nami nowy numer naszego tatarskiego kwartalnika. Jak zwykle rozpoczynają go wiadomości o rozmaitych spotkaniach i uroczystościach, w których uczestniczyli przedstawiciele tatarskiej społeczności. Mamy więc relacje m.in. z obchodów XIX Dnia islamu w Kościele katolickim, wystawy tatarskiej w Sokółce oraz uroczystości 74. rocznicy wyzwolenia jenieckiego obozu niemieckiego Stalag 344 Lamsdorf w obecnych Łambinowicach. W dalszej części znajdą Państwo m.in. prezentację nowych publikacji o tematyce tatarskiej, m.in. albumu Tatarzy w służbie Polsce 1918–2018, wydanego pod koniec ubiegłego roku przez MZR w RP, a także książek, które opublikowane zostały przez niemieckie wydawnictwo Peter Lang GmbH. Dodajmy, że autorkami są osoby dobrze nam znane: dr hab. Joanna Kulwicka-Kamińska, kierownik Centrum Badań Kitabistycznych w Toruniu, i dr Barbara Pawlic-Miśkiewicz, która m.in. kieruje zespołem wydawniczym przy Najwyższym Kolegium Muzułmańskim MZR w RP.

Godne polecenia są artykuły dr. Mychajły Jakubowycza z Akademii Ostrogskiej w Ostrogu na Ukrainie: Skomplikowane losy krymskotatarskich rękopisów oraz Tłumaczenia Koranu na język ukraiński: zarys historii. Zainteresowanie wywołają niewątpliwie teksty współpracujących z naszym czasopismem turkologów: dr Julia Krajcarz przedstawiła Wpływy tatarsko-tureckie w polskich potrawach regionalnych, natomiast dr hab. Grażyna Zając przetłumaczyła wspomnienia Selvet Bolbol, Tatarki z Dobrudży: Z Rumunii do Turcji. To, oczywiście, nie wszystkie atrakcje drugiego numeru „Przeglądu Tatarskiego”. My, w imieniu redakcji, zachęcamy do przeczytania wiersza Szanujmy się autorstwa Stefana Półtorzyckiego – i do przemyślenia wezwania.

A na koniec, jak zawsze, polecamy się dobrej pamięci i zapraszamy do współpracy: każda wiadomość, wspomnienia, informacje o lokalnych działaniach, życzenia rocznicowe i wszelkie inne – są mile widziane.

Ten i wcześniejsze numery „Przeglądu Tatarskiego” można dostać w Białymstoku, w sekretariacie NKM MZR w RP przy ul. Piastowskiej 13 F. Osoby pozamiejscowe mogą zwrócić się w tej sprawie, pisząc na adres: mzr@mzr.pl – lub telefonicznie: +48 605 612 137.

Niebawem też wersja elektroniczna kwartalnika będzie dostępna na www.bibliotekatatarska.pl.

Redakcja