Zaproszenie do ponownego składania ofert na zakup nieruchomości przy ul. Pomorskiej 35 w Białymstoku Piątek, 2 lutego 2018 roku

Zaproszenie do składania ofert na zakup nieruchomości przy ul. Pomorskiej 35 (obręb 19 Skorupy) w Białymstoku składającej się z działek o nr. ewid. 616/2, 599/2, 600/2, 614/2, 579/2, 580/2, 582/2, 594/2 o łącznej powierzchni 1,1355 ha i dla której w dniu 15.01.2018 został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową wraz z urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną zgodnie z uchwałą nr XLVI/695/18 Rady Miasta Białystok.

Załączniki:
Dziennik Urzędowy  Województwa Podlaskiego
Regulamin sprzedaży nieruchomości