Zaproszenie do składania propozycji i ofert na wykonanie zadania inwestycyjnego

Muzułmański Związek Religijny w RP
Białystok, ul. Piastowska 13 F

 Zaproszenie do składania propozycji i ofert na wykonanie zadania inwestycyjnego

 Budowa ogrodzenia cmentarza tatarskiego
wraz z zagospodarowaniem terenu w Zastawku
gm. Terespol, woj. Lubelskie, dz. nr ewid. 294/1

Białystok dnia 16.11.2017

Zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych. Celem zaproszenia nie jest zawarcie umowy, a uzyskanie przez MZR informacji o podmiotach posiadających potencjał wykonania zadania inwestycyjnego i ewentualnych kosztach wykonania zadania, którym MZR może, ale nie musi, złożyć ofertę zawarcia umowy. MZR w każdy czasie może zakończyć proces składania ofert, może odstąpić od rozpoczęcia rokowań i w dowolny sposób wybrać potencjalnego wykonawcę. Złożenie oferty i propozycji realizacji zadania inwestycyjnego stanowi jednocześnie akceptację zasad określonych niniejszym dokumentem. W żadnym przypadku potencjalny oferent nie będzie kierował wobec MZR żadnych roszczeń związanych z przygotowaniem oferty i jej złożeniem.

Załączniki:

Zaproszenie,
Opis,
Cmentarz ogrodzenie – plik ath,
Cmentarz ogrodzenie – plik pdf,
Przekrój A-A – plik pdf,
Przekrój przez mur – plik pdf,
Utwardzenie terenu – plik pdf,
Widok na furtkę – plik pdf,
Widok na przęsło – plik pdf,
Widoki – plik pdf,
Zagospodarowanie – plik pdf.