Zebranie założycielskie Rady Wajnachskich Imamów 5 lutego 2012 roku

5 lutego 2012 roku w Białymstoku przy ul. Piastowskiej 13F w siedzibie Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP odbyło się Zebranie założycielskie Rady Wajnachskich (Czeczeńskich i Inguskich) Imamów i Ulemów w Polsce. Na zebraniu jednogłośnie podjęto decyzję o utworzeniu Rady oraz na jej Przewodniczącego wybrano Pana Mikaila Uzdenova.