Złożenie ofiary ze zwierzęcia Al-Udhiya (kurban)

 1. ZŁOŻENIE OFIARY WEDŁUG PRAWA MUZUŁMAŃSKIEGO JEST SUNNĄ MUAKADĄ
  (według większości uczonych), dla hanafitów – jest obowiązkiem, dla tych którzy mają możliwość.
  Módl się zatem do twego Pana i złóż ofiarę!  (Sura Obfitość, 108:2)
  Kto ma możliwość, a nie złoży ofiary, niechaj nie modli się z nami (z hadisu).
 2. CZAS ZŁOŻENIA OFIARY ZE ZWIERZĘCIA PODCZAS KURBAN BAJRAMU
  Czas ofiarowania (dzień an-nahr), rozpoczyna się po modlitwie świątecznej i trwa aż do zachodu słońca ostatniego dnia świąt (at taszrik).
  Prorok (saał) powiedział: Ten kto wykonał tą modlitwę i dokonał obrzędu, to wykonał rytuał, a kto wykonał złożenie przed modlitwą, to będzie to tylko mięso z owcy.
 3. MIEJSCE ZŁOŻENIA OFIARY ŚWIĄTECZNEJ
  Ofiara świąteczna może być złożona w dowolnym miejscu.
  Zgodnie z sunną: Gdy nastanie dziesiąty dzień zul-hidżdża, a ktoś z Was ma zamiar złożyć ofiarę, niech nie dotyka swych włosów i ciała.
  Hadis ten dowodzi, iż przycinanie włosów i paznokci, jest sunną, a nie obowiązkiem.
 4. RODZAJ ZWIERZĄT OFIARNYCH
  Zwierzęta kopytne (barany, byki, wielbłądy, kozy), samiec lub samica.
  Zwierzęta ofiarne umieściliśmy dla was wśród rytuałów Boga i jest w tym dla was dobro. (Sura Pielgrzymka, 22:36)
 5. WARUNKI, JAKIE MUSI SPEŁNIAĆ ZWIERZĘ OFIARNE
  a) WIEK
  Zwierzę musi mieć określony wiek:
  wielbłąd – 5 lat; bydło – 2 lata; kozioł – rok; baran – sześć miesięcy (pod warunkiem wypadnięcia zębów przednich).
  b) WYGLĄD
  Zwierzę musi być wolne od skaz i braków. Najlepiej wybrać najbardziej dorodnego, zdrowego osobnika.
  c) SPOSÓB ZŁOŻENIA OFIARY
  Bydło, kozy i owce należy położyć na lewym boku, następnie położyć prawe kolano na szyi zwierzęcia, przytrzymać za głowę i dokonać poderżnięcia, wypowiadając słowa:
  W imię Allaha, Allah jest wielki (Bismillah, Allah Akbar).
  d) CZAS ZŁOŻENIA
  Czas rozpoczyna się po modlitwie świątecznej pierwszego dnia i trwa do zachodu słońca czwartego dnia świąt.
  e) OSOBA DOKONUJĄCA ZŁOŻENIA OFIARY
  Nie zaleca się, aby wynagrodzeniem dla osoby dokonującej uboju podczas święta, były pieniądze. Najlepiej wręczyć część mięsa ofiarnego jako jałmużnę.Prorok Muhammad (saał) powiedział:
  Jeżeli wejdzie pierwszy dzień dziesięciu dni (zul-hidżdża) i ktokolwiek z Was pragnie złożyć kurban (ofiarę), niech nie dotyka nic z jego włosów, głowy i ciała.Zaleca się, aby osoba składająca ofiarę za siebie i rodzinę, wypowiedziała podczas uboju:
  W imię Allaha, Allah jest wielki. Boże przyjmij ode mnie ofiarę, Boże składam ją za mnie i za rodzinę mojego domu.Przekazał Ałas (as), iż Prorok Muhammad (saał) złożył ofiarę (kurbana) z dwóch owiec, bez żadnych wad na ciele, idealnych z rogami. Podciął je swą ręką, wypowiedział przy tym imię Boga i jego wielkość chwały, kładąc nogę na ich ciele.Kurban (UDHIYA) to zwierzę, które jest uśmiercane podczas dni świątecznych, z wielbłąda, bydła lub owcy dla oddania hołdu Bogu, okazania posłuszeństwa wobec ideałów i dogmatów wiary.

  Uwarunkowania:
  Barana, koźlaka składa się za jedną osobę;
  Jednego byka lub jedną krowę można złożyć za 7 osób;
  Można złożyć ofiarę za siebie, za rodzinę – zarówno żyjących jak i zmarłych;
  Ofiara jest obowiązkiem (według szkoły hanafickiej), sunną (według większości uczonych) dla osoby wyznania muzułmańskiego, którą stać finansowo na złożenie ofiary;
  Jedna osoba może złożyć więcej niż jednego kurbana;
  Kurbanina (mięso ofiarne) może zostać spożyta przez ofiarodawcę, może zostać rozdana wśród bliskich oraz przekazana biednym i potrzebującym.

  CZYNNOŚCI ZABRONIONE OSOBIE, KTÓRA SKŁADA OFIARĘ –
  Osobie składającej ofiarę zabronione jest ścinanie włosów z głowy lub ciała, paznokci począwszy od pierwszego dnia miesiąca zul-hidżdża do dziesiątego dnia (czyli do pierwszego dnia świąt, do czasu złożenia ofiary).
  Jeżeli osoba, popełni powyższe i nie będzie przestrzegać tej zasady, powinna prosić Boga o przebaczenie, bez żadnych sankcji zastępczych.

 6. WARUNKI PRAWOMOCNOŚCI UŚMIERCANIA ZWIERZĘCIA ZGODNIE Z PRAWEM MUZUŁMAŃSKIMUŚMIERCANIE –  jest to ubój zwierząt jadalnych, lądowych poprzez przecięcie tętnicy szyjnej.a) Uwarunkowania dla osoby prowadzącej ubój – dojrzały psychicznie i emocjonalnie, wyznawca islamu, mężczyzna (najlepiej) lub kobieta;
  b) Narzędzia – muszą być ostre, tak aby jak najszybciej doprowadzić do bezpośredniego uśmiercenia zwierzęcia;
  c) Wykrwawienie – należy odczekać kilka minut po uboju, aby nastąpił wypływ krwi
  z przeciętej tętnicy;
  d) Modlitwa – w trakcie uśmiercania należy wypowiedzieć słowa Bismillah, Allah Akbar. Jeśli zapomniano nieświadomie – nie wywołuje to skutków. Jeśli zaniechanie jest świadome – mięso nie jest dopuszczone do spożycia (traktowane jako nie-halal);
  e) Kierunek – zaleca się, aby ułożyć zwierzę w kierunku modlitwy muzułmańskiej (Kaaba)
  i aby do formuły Bismillah dołączyć słowa Allah Akbar;
  f) Zwierzęta lądowe, dozwolone do spożycia, które zostały uśmiercone poprzez: uduszenie, ogłuszenie przez uderzenie w głowę, porażenie prądem, umieszczenie w gorącej wodzie lub zagazowanie są zakazane (arab. haram), niedozwolone do spożycia.
  g) Warunki humanitarne przy uśmiercaniu i uboju
  Narzędzie, którym dokonywany jest ubój, musi być ostre, aby nie zadawać dodatkowego bólu zwierzęciu i aby się długo nie męczyło.
  Nie należy przeprowadzać podcięcia bezpośrednio przy drugim zwierzęciu. Widok innego osobnika, w sytuacji uboju, wywołuje niepotrzebny stres i niepokój.
  Nie należy ostrzyć noża (narzędzia) przy zwierzęciu.
  Nie można łamać kręgosłupa.
  Procesu dzielenia mięsa nie można rozpoczynać, zanim dusza nie wyjdzie całkowicie ze zwierzęcia.Prorok Muhammad (saał) powiedział:
  Allah zapisał wyrozumiałość nad wszystko, więc jeśli dokonujecie uboju – dokonujcie jak najstaranniej, a jeśli będziecie uśmiercać zwierzę to jak najszybciej i naostrzcie wasze narzędzia, by nie męczyć zwierząt podczas uśmiercania.

  KURBAN ZALICZANY JEST DO RYTUAŁÓW (AL-IBADAT)

 1. MODLITWA ŚWIĄTECZNA
  a) Składa się z dwóch rakatów, jest modlitwą grupową,
  b) Kazanie (chutba) wygłaszana jest po wykonaniu modlitwy,
  c) Modlitwę wykonuje się bez azanu i ikamatu,
  d) W pierwszym rakacie wykonuje się 7 takbirów (Allah Akbar) przed recytacją, podnosząc w tym dłonie; w drugim rakacie 5 takbirów także podnosząc dłonie,
  e) Zalecane jest, zgodnie z tradycją Proroka, wyrażenie słów i odśpiewanie pochwały (takbiru) przed modlitwą jak i po:
  Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
  La illaha illa Allah
  Allahu Akbar, Allahu Akbar,
  Ła lillahi alchamd
  f) Nie wykonuje się żadnych modlitw innych, niż modlitwa świąteczna (ani przed, ani po).
  ZALECENIA:
  a) Obmycie rytualne (guśl) i umycie zębów,
  b) Użycie perfum,
  c) Założenie najlepszego, czystego ubrania (odpowiedniego do modlitwy),
  d) Częste powtarzanie słów takbiru.CZAS MODLITWY:
  10 dnia miesiąca zul-hidżdża kalendarza muzułmańskiego, od momentu wzniesienia się słońca nad horyzont na wysokość 3-6 metrów, aż do przejścia słońca przez zenit (od 1,5 godziny po modlitwie fadżr, porannej do czasu nastania modlitwy zuhr, południowej).

  UCZESTNICY MODLITWY:
  Osoby wyznania muzułmańskiego (mężczyźni, kobiety, dzieci; podróżni lub stale zamieszkujący dane miejsce).

  SADOGA (SADAKA) PODCZAS ŚWIĄT:
  Sadoga jest sunną i polega na przekazaniu innej osobie potrzebującej, ze swojego majątku, rzeczy dozwolonych przez islam. Sadogę można przekazać w dowolnym czasie.
  Sadoga jest rytuałem (ibadat). Powinna być przekazywana w imię Boga, ze skromnością i bez wywyższania się nad innymi. Sadoga musi być złożona w czystej, szczerej intencji.
  Sadoga powinna być czyniona z pieniędzy uczciwie zarobionych i będących własnością darczyńcy.
  W czasie przygotowywania sadogi z produktów spożywczych, należy dokładnie sprawdzić ich skład, tak aby występowały tam tylko składniki dozwolone, bez składników zakazanych tj. tłuszcze wieprzowe, żelatyna wieprzowa, alkohol.
  Należy rozdawać sadogę bez przepychu, najlepiej nie obnosząc się z tym.
  Sadogę rozdaje się zgodnie z intencją.

Opracowanie: Mufti RP Tomasz Miśkiewicz