Zmarł Bekir Milkamanowicz 9 maja 2013 roku

Zawiadamiamy ze smutkiem, że 9 maja 2013 zmarł w wieku 86 lat Bekir Milkamanowicz. Zasłużony przedstawiciel społeczności tatarsko-muzułmańskiej, w latach 2003-2007 członek Rady Centralnej Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej.

Serdeczne wyrazy współczucia składają Rodzinie:

Prezes i Rada Centralna
Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej

Prezes, Zarząd i członkowie
Oddziału Północno-Zachodniego ZTRP

Przyjaciele i znajomi z tatarskiej wspólnoty