Zmarł w Gdańsku Tamerlan Półtorżycki 1 maja 2013 roku

Powiadamiamy ze smutkiem, że 1 maja 2013 roku po długiej i ciężkiej chorobie zmarł w Gdańsku Tamerlan Półtorżycki, syn Marii i Stefana, urodzony w Wilnie 26 stycznia 1941 roku, godny członek tatarsko-muzułmańskiej społeczności, całym sercem przywiązany do naszej tradycji i wiary.

Był zasłużonym członkiem Komitetu Budowy Meczetu w Gdańsku, przewodniczącym Gminnej Komisji Rewizyjnej Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej MZR w Gdańsku, członkiem Narodowego Centrum Kultury Tatarów RP oraz Związku Szlachty Tatarskiej byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Serdeczne wyrazy współczucia Rodzinie Zmarłego składają:

Mufti RP Tomasz Miśkiewicz,
przewodniczący Najwyższego Kolegium
Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP

Jan Adamowicz
prezes Rady Centralnej
Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej

Jerzy Szahuniewicz
prezes Narodowego Centrum Kultury
Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej

Omar Asanowicz
prezes Zarządu Północno-Zachodniego
Oddziału ZTRP

oraz przyjaciele i znajomi
z tatarsko-muzułmańskiej wspólnoty