Zmarła Zeinab Janowicz-Czaińska Drotlew 14 grudnia 2011 roku

Informujemy ze smutkiem, że 14 grudnia 2011 roku zmarła w Wielkiej Brytanii Zeinab Janowicz-Czaińska Drotlew nasza Rodaczka, Tatarka, kobieta wielkiego serca i hartu ducha, zawsze pamiętająca o swojej rodzinie, tatarskiej społeczności oraz Ojczyźnie.

Urodziła się 7 maja 1912 roku w Grodnie, w tatarskiej i muzułmańskiej rodzinie Szczęsnowiczów. Była żona majora Dawuda Janowicza-Czaińskiego, uczestnika I wojny światowej, współorganizatora Pułku Jazdy Tatarskiej, w r. 1940 aresztowanego i zamęczonego przez NKWD.

Aresztowana, wraz z dziećmi zesłana na Sybir, gdzie w nieludzkich warunkach pracowała i walczyła o przetrwanie. Po amnestii w r. 1941 udała się do Uzbekistanu, do armii gen. Andersa. Z wojskiem wyjechała do Persji, następnie do Libanu. Po kilkuletniej tułaczce znalazła przystań w Wielkiej Brytanii. Tam, zmagając się z wieloma problemami, znalazła pracę i wykształciła dzieci. Wyszła ponownie za mąż za płk. Józefa Drotlewa. Bardzo interesowała się życiem polskiej społeczności tatarskiej, przyjmowała chętnie u siebie oraz pomagała naszym Tatarom.

Życie Zeinab Janowicz-Czaińskiej Drotlew jest świadectwem epoki. Opisała swe losy w książce „Przez lasy Syberii do Wielkiej Brytanii”, wydanej w r. 2001 przez Związek Tatarów RP w Gdańsku. Była człowiekiem szlachetnym i prawym, gorącą patriotką oraz godną Tatarką. Spoczęła na Tatarskim Cmentarzu Muzułmańskim w Warszawie. Pamiętajmy o Niej.

Serdeczne wyrazy współczucia składa Rodzinie
Polska Społeczność Tatarska