Życzenia

W imię Boga Miłosiernego, Miłościwego!

Drodzy Bracia i Siostry, oto przed nami ramadan, miesiąc postu i modlitwy, obowiązek i wytchnienie dla ludzi. Czas, dany nam przez Wszechmogącego, abyśmy uwolnili się od problemów codzienności, które jakże często odbierają nam to, co najważniejsze: spokój ducha, rodzinne szczęście, dobrą wiarę w Boga. W tym świętym miesiącu mamy okazję oczyścić swoje serca, zbliżyć się z rodzinami oraz przyjaciółmi, zjednoczyć się w duchu z ogólnoświatową muzułmańską wspólnotą.

Skierujmy swoje myśli i modlitwy w stronę Boga, z przeświadczeniem, że zostaną wysłuchane, a my staniemy się ludźmi lepszymi, bardziej dojrzałymi, wierzącymi mądrzej i silniej.

Ze względu na trwającą pandemię, czyńmy wszystko, co w naszej mocy, aby przyczynić się do zwalczenia zagrożenia. Przestrzegajmy obywatelskich nakazów i zakazów, jeśli tylko będzie taki obowiązek, to módlmy się i świętujmy w domach.

Bóg zawsze wie, co znajduje się w naszych sercach. Ufajmy w Jego miłosierdzie. Niechaj przyjmie nasz post oraz modlitwy.

Ramadan karim!

Tomasz Miśkiewicz
Mufti Rzeczypospolitej Polskiej
Przewodniczący Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego
MZR w RP

Ramadan 2021


In the name of God, the Most Beneficent, the Most Merciful

Dear Brothers and Sisters, we are approaching Ramadan, the month of fasting and prayers, our obligation and respite for people. The time, given us by Almighty, to relieve us from everyday problems, which often take us away from what is the most important: ease of mind, family happiness and good faith in God. In this blessed month we have the opportunity to purify our hearts, bring our families and friends together, unify spiritually with global Muslim community. Let us lead our thoughts and prayers toward God, being confident that they will be heard and we will become better and more mature people, believing wiser and stronger.

Due to pandemic, let us do everything within our power, to contribute to the fight against the threat of the pandemic. Let us obey the civil commandments and prohibitions, and if necessary, pray and celebrate at our homes.

God always knows, what is in our hearts. Let us have trust in the Most Merciful. May He accept our fast and prayers.

Ramadan kareem!

Tomasz Miśkiewicz
Mufti of Poland
Chairman of the Muslim Highest Board
Muslim Religious Union in Poland

Ramadan 2021