Biblioteka Tatarska

Strona internetowa BIBLIOTEKA TATARSKA powstała dla Czytelników w kraju i za granicą: dla tych wszystkich, którzy pragną poznać bliżej historię, tradycje, kulturę, a także współczesne życie społeczności tatarskiej – muzułmańskiej w Polsce.

www.bibliotekatatarska.pl

Na stronie BIBLIOTEKA TATARSKA powstał nowy dział DIGITALIZACJA prezentujący efekty projektu Opracowanie, digitalizacja i udostępnienie zbiorów archiwalnych wycinków prasowych z lat 1918-1939 dotyczących polskich Tatarów, realizowanego przez Najwyższe Kolegium Muzułmańskie MZR w RP w 2019 r.

Projekt zakładał digitalizację kompletu wycinków prasowych z lat 1916-1939, zgromadzonych w tomie będącym własnością NKM MZR. Dzięki współpracy z Białostockim Ośrodkiem Kultury/ Centrum im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku wycinki zostały profesjonalnie sfotografowane i zeskanowane, a następnie odpowiednio opisane.

Projekt zrealizowany ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

http://bibliotekatatarska.pl/digitalizacja/