Kiedy w roku 1934 Stefan Tuhan-Baranowski opublikował pierwszy numer „Życia Tatarskiego”, czasopisma Związku Kulturalno-Oświatowego Tatarów Polskich, to nie spodziewał się zapewne, że osiemdziesiąt lat później będzie się ono jeszcze ukazywało….

Kampania promująca języki mniejszości narodowych i etnicznych oraz język regionalny. Warszawa, 4 grudnia 2014 r. Upowszechnianie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka kaszubskiego, a także aktywne korzystanie z przysługujących…

Niniejszym informuję, iż XX Nadzwyczajny Wszechpolski Kongres Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej, odbędzie się 30 listopada 2014 roku (niedziela) w Białymstoku. Otwarcie obrad Kongresu godz. 10:00. Kongres będzie poświęcony…