Imamat Wojska Polskiego – Duszpasterstwo Muzułmańskie w Wojsku Polskim. Imam w islamie jest osobą przewodniczącą modlitwie zbiorowej wiernym. Imam nazywany jest często mułłą. Nazwa ta stosowana była przez polskich muzułmanów…

Literatura muzułmanów na ziemiach polskich i litewskich, przez wieki miała charakter rękopiśmienny. W rękopisach stosowano wyłącznie alfabet arabski do zapisywania, nie tylko słów arabskich i tureckich, ale również polskich i…

We wczesnym średniowieczu, pierwszymi muzułmanami którzy dotarli na ziemie polskie byli, podobnie jak w wielu innych regionach świata, kupcy i podróżnicy arabscy. Potwierdzają to archeologiczne znaleziska monet wybijanych przez władców…

Centra i domy modlitwy administrowane przez inne organizacje muzułmańskie: 1. Kaukaskie Centrum Religii i Kultury ul. Bodycha 41 05-816 Opacz Kolonia tel. (+48) 530 222 013 2. Ośrodek Kultury Muzułmańskiej…

Centra i domy modlitwy Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej: 1. Dom Kultury Muzułmańskiej w Białymstoku ul. Piastowska 13 F 15-207 Białystok tel. /fax: (+48) 85 732 40 23, (+48)…

1. Bohoniki – mizar czynny Mizar położony za wsią w kierunku Malawicz, założony w drugiej połowie XVIII wieku, o powierzchni 2 ha – największy istniejący mizar w Polsce. Uznany za…

1. Meczet w Bohonikach Meczet w Bohonikach to jedna z dwóch świątyń muzułmańskich znajdujących się na Szlaku Tatarskim w województwie podlaskim. Meczet w Bohonikach istniał już na początku XVIII wieku….