W 2018 roku, po ponad trzech latach tłumaczenia, korekt oraz przygotowań technicznych, prowadzonych przez zespół wydawniczy, wydany został współczesny polskotatarski przekład Świętej Księgi islamu, Koranu. Inicjatorem tego znaczącego, nie tylko…

Święta muzułmańskie nie mają stałego miejsca w kalendarzu. Rok muzułmański, czyli księżycowy jest o 10 lub 11 dni krótszy od słonecznego, dlatego są to święta ruchome. Muzułmanie obchodzą dwa najważniejsze…

Kluczowym elementem życia muzułmanina jest obowiązkowa rytualna modlitwa, wykonywana pięciokrotnie w ciągu doby: przed wschodem słońca, w południe, po południu, po zachodzie słońca i w nocy. Stanowi bezpośredni łącznik pomiędzy…

Pięć filarów islamu tworzy podstawę muzułmańskiego życia. Zrelacjonowano, że Prorok Muhammad powiedział: Islam został zbudowany na pięciu filarach: deklaracji, iż nie ma Boga prócz Allaha, a Muhammad jest Jego Wysłannikiem;…

Nie ma Boga prócz Allaha, a Muhammad jest Jego Wysłannikiem. Ta prosta deklaracja wiary jest wymagana od wszystkich, którzy wybierają islam jako swoją życiową drogę. Powyższe słowa muszą być wypowiedziane…

„O wy, którzy wierzycie! Jest wam przepisany post, tak jak został przepisany tym, którzy byli przed wami – być może wy będziecie bogobojni” (Koran 2:183) Post to powstrzymanie się od…

Pielgrzymka do Mekki – hadżdż – jest obowiązkiem, wymaganym przynajmniej raz w życiu od tych, którym pozwalają na to finanse oraz zdrowie. Każdego roku ponad milion ludzi ze wszystkich zakątków…

Muhammad (pokój z Nim) urodził się w Mekce (obecna Arabia Saudyjska) w roku 570. Był bezpośrednim potomkiem Ismaila, starszego syna Abrahama. Osierocony jako dziecko, zajmował się w młodości pasterstwem. Gdy…

Muzułmanie wierzą: w Jedynego, Niepowtarzalnego, Niezrównanego, Litościwego Boga – Jedynego Stworzyciela, Pana, Utrzymującego i Troszczącego się o Wszechświat (zasada absolutnego monoteizmu); w Anioły stworzone przez Niego; w Święte Księgi: Tora,…