Deklaracja wiary – szahada

Nie ma Boga prócz Allaha, a Muhammad jest Jego Wysłannikiem.

Ta prosta deklaracja wiary jest wymagana od wszystkich, którzy wybierają islam jako swoją życiową drogę. Powyższe słowa muszą być wypowiedziane ze szczerym przekonaniem i bez przymusu. Stanowią wyznanie wiary, której jedynym celem jest służyć i być posłusznym Bogu, poprzez podążanie za przykładem Proroka Muhammada.