Dogmaty wiary

Muzułmanie wierzą:

  • w Jedynego, Niepowtarzalnego, Niezrównanego, Litościwego Boga – Jedynego Stworzyciela, Pana, Utrzymującego i Troszczącego się o Wszechświat (zasada absolutnego monoteizmu);
  • w Anioły stworzone przez Niego;
  • w Święte Księgi: Tora, Ewangelie, Koran – traktowane jako objawienie tego samego Boga;
  • w proroków, dzięki którym Boże Przesłanie zostało przekazane ludzkości;
  • w Dzień Sądu Ostatecznego i w osobistą odpowiedzialność każdego człowieka za popełnione czyny;
  • w Bożą całkowitą władzę nad przeznaczeniem – dobrym lub złym;
  • w życie po śmierci w raju lub piekle.

Muzułmanie wierzą, że Bóg wysyłał swoich proroków do wszystkich ludzi. Ostatnim Bożym Przesłaniem do ludzkości było objawienie Koranu, zesłane za pośrednictwem Anioła Gabriela ostatniemu Prorokowi i Wysłannikowi, Muhammadowi.