Dotacje 2021 rok

Dotacje Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na zadania:

  1. Kwartalnik kulturalno-społeczny „Przegląd Tatarski”
  2. „Rocznik Tatarów Polskich. Seria 2”
  3. Wydanie albumu pt. Siufkacze i fałdżeje. Tatarska magia ludowa
  4. Wydanie książki pt. Aksak, Korsak i Bałłaban. Polskie nazwiska tatarskiego i tureckiego pochodzenia
  5. Wydanie książki pt. Pułkownik Józef Korycki (1885–1954). Biografia tatarskiego artylerzysty
  6. Wydanie płyty z muzyką tatarską i orientalną zespołu Ansambl Peregrinus pt. Hamada