Filary islamu

Pięć filarów islamu tworzy podstawę muzułmańskiego życia. Zrelacjonowano, że Prorok Muhammad powiedział: Islam został zbudowany na pięciu filarach: deklaracji, iż nie ma Boga prócz Allaha, a Muhammad jest Jego Wysłannikiem; wykonywaniu modlitw, dawaniu jałmużny (potrzebującym); pielgrzymce do Mekki; poście w miesiącu Ramadan.