Inne miejsca modlitwy

Centra i domy modlitwy
administrowane przez inne organizacje muzułmańskie:

1. Ośrodek Kultury Muzułmańskiej w Warszawie
ul. Bohaterów Września 23
02-389 Warszawa
tel. (+48) 22 636 72 46

2. Centrum Islamskie w Białymstoku
ul. Hetmańska 63
15-723 Białystok
tel. (+48) 85 651 40 21, (+48) 600 031 365

3. Muzułmańskie Centrum Kulturalno-Oświatowe we Wrocławiu
ul. Jana Kasprowicza 24
51-137 Wrocław
tel. (+48) 71 325 53 20

4. Muzułmańskie Centrum Kulturalno-Oświatowe w Poznaniu
ul. Biedrzyckiego 13
60-272 Poznań
tel. (+48) 78 518 77 38

5. Centrum Kultury Islamu w Katowicach
ul. Warszawska 50 A
40-010 Katowice
tel. (+48) 32 205 44 30

6. Centrum Kultury Islamu w Lublinie
ul. Mieczysława Romanowskiego 40
20-707 Lublin