Kurban Bajram 2020 / 1441 Piątek, 31 lipca 2020 roku

Pierwszy dzień Kurban Bajramu (Eid al-Adha) – 31 lipca (piątek)

 Drodzy Bracia i Siostry w islamie!

Po raz kolejny świętujemy Kurban Bajram – Eid al-Adha – czas pamięci
o wielkiej próbie, której Bóg poddał Ibrahima, a wraz z nim jego syna Ismaila i całą rodzinę.
Dzisiaj, jest ono wielkim wyzwaniem dla nas wszystkich: tych, którzy wierzą i czynią dobro.
Święto, to nie tylko czas radości w gronie rodzinnym, ale pełne skupienie się na modlitwie,
kierowanie działania w stronę Najwyższego, złożenie ofiar i dzielenie się z potrzebującymi.
Ofiarujmy więc Bogu nasze serca i myśl, a On niechaj da nam swoje błogosławieństwo.

Z okazji Kurban Bajramu, Eid al-Adha,
składam najserdeczniejsze życzenia
zdrowia, szczęścia, jasnych myśli, spokoju w sercach,
jednocześnie prosząc Allaha Litościwego o błogosławieństwo,
umocnienie wiary, przyjęcie naszych ofiar
oraz miłosierdzie dla całej wspólnoty muzułmańskiej

Tomasz Miśkiewicz
Mufti Rzeczypospolitej Polskiej
Przewodniczący Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP