Ministerialne dotacje na rok 2019 Czwartek, 20 grudnia 2018 roku

W grudniu 2018 roku na stronie ministerstwa ukazało się zestawienie przyznanych przez ministra spraw wewnętrznych i administracji środków na realizację w 2019 r. zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego.

Najwyższe Kolegium Muzułmańskie MZR w RP uzyskało dotacje na realizację siedmiu projektów w 2019 roku:

  1. Kwartalnik kulturalno-społeczny „Przegląd Tatarski”
  2. „Rocznik Tatarów Polskich. Seria 2”
  3. Wydanie książki wspomnieniowej Jana Sobolewskiego pt. „Z opowieści mojej matki”
  4. Wydanie mapy turystycznej „Tatarski szlak – Polska, Litwa i Białoruś”
  5. Wydanie książki „Tatarskie imiona. Źródła i znaczenie imion polskich Tatarów”
  6. Wydanie książki „Tatarscy pielgrzymi w Mekce”
  7. Opracowanie, digitalizacja, udostępnienie zbiorów archiwalnych wycinków prasowych z lat 1918-1939 dotyczących polskich Tatarów.

Dzięki otrzymanym środkom NKM MZR może konsekwentnie rozwijać wydawnictwo, a szczególnie dział etniczny.

Lista dotacji celowych:
http://mniejszosci.narodowe.mswia.gov.pl/download/86/21107/celowa.pdf

(Red.)