Święta

Święta muzułmańskie nie mają stałego miejsca w kalendarzu. Rok muzułmański, czyli księżycowy jest o 10 lub 11 dni krótszy od słonecznego, dlatego są to święta ruchome.

Muzułmanie obchodzą dwa najważniejsze święta w roku. Są to:

Id Al Fitr (Ramadan Bajram)

Święto rozpoczyna się 1 dnia miesiąca Szałłal (10 miesiąc kalendarza muzułmańskiego),  na zakończenie postu w miesiącu Ramadan. Trwa ono 3 dni.

Modlitwa świąteczna jest bardzo uroczysta, odprawiana jest pierwszego dnia świąt z rana. Składa się z dwóch rakatów oraz kazania. Modlitwę poprzedza śpiewanie tekbirów (wspominanie Allaha – Boga).

Id Al Adha (Kurban Bajram)

Święto rozpoczyna się 10 dnia miesiąca Dhul-Hidżdżah (12 miesiąc kalendarza muzułmańskiego), na trzeci dzień pielgrzymki – hadżdż. Trwa ono 4 dni. Po zakończeniu modlitwy świątecznej muzułmanie składają ofiary – kurbany. Mięso rozdawane jest wszystkim muzułmanom, w szczególności potrzebującym.

Kurban jest to rytualna ofiara, na którą składa się zabicie w imię Boga określonych prawem muzułmańskim zwierząt. Ten akt religijny przypomina nam wielka pobożność, posłuszeństwo i miłość proroka Ibrahima (Abrahama) i jego syna Ismaila (Izmaela) do Boga. Wysłannik Boży Ibrahim był gotów złożyć w ofierze Bogu własnego syna Ismaila, z drugiej strony Ismail był gotów poświęcić dla Boga własne życie. Życie Ibrahimowego syna zostało oszczędzone, po powstrzymaniu przez Allaha posłusznej ręki ojca i zostało okupione koźlęciem. Składanie ofiary stało się corocznymi obchodami upamiętniającymi to wydarzenie i podziękowaniem Allahowi za Jego łaskę.

Święta dla muzułmanów są jednym z głównych elementów przyczyniających się do ich integracji. Stanowią doskonałą okazję do spotkań rodzinnych oraz odświeżania znajomości. Po porannej modlitwie świątecznej wszyscy udają się na uroczyste obiady.

Jednak święta te nie mają jedynie towarzyskiego charakteru. Główny nacisk kierowany jest na sferę religijną i duchową. Podniosła atmosfera świąt skłania do zadumy i refleksji. Zmusza do zastanowienia się nad własnym postępowaniem oraz zbliża do Boga. Święta dla muzułmanów mają ogromną wartość emocjonalną.

Dla muzułmanów ważne są również:

Dzień Aszura

Przypada na 10 dzień miesiąca Muharrem. To błogosławiony dzień. W tym dniu Bóg ocalił dzieci Izraela od ich wroga (Egiptu) i Prorok Mojżesz pościł tego dnia, dziękując Bogu.

To 10 dzień miesiąca Muharram (1 miesiąc kalendarza muzułmańskiego). Ten błogosławiony dzień upamiętnia wydarzenie, kiedy to Allah (Bóg) uratował Proroka Musa (Mojżesz) i lud izraelski przed ścigającym ich Faraonem poprzez rozstąpienie się Morza Czerwonego. Okazując swoją wdzięczność Żydzi pościli w tym dniu. Muzułmanie dla uczczenia tego wydarzenia także mogą pościć w dzień Aszura oraz w dzień poprzedzający lub następny. Post podczas tych dwóch dni nie jest obowiązkiem, lecz jest praktykowany przez większość muzułmanów i tak samo jak w miesiącu Ramadan należy powstrzymać się od jedzenia, picia i palenia od świtu do zachodu słońca.

Jak każdy akt czci tak i post w dniu Aszura niesie za sobą wiele łask i błogosławieństw. Poszcząc w tym dniu nie tylko zbliżamy się do Allaha podążając za śladami Jego Proroków (pokój z nimi), ale również możemy oczekiwać odpuszczenia grzechów, gdyż jak pouczył Prorok Muhammad (pokój z Nim): Post w dniu Aszura zmazuje grzechy poprzedniego roku.

Miełlud

Jest to dzień upamiętniający narodziny Proroka Muhammeda. Muzułmanie nie obchodzą go tak świątecznie jak chrześcijanie Bożego Narodzenia. Na pamiątkę tego wydarzenia wierni zbierają się w meczecie i opowiadają sobie historie z życia Proroka Muhammeda, jego rodziny i towarzyszy.