Zespół redakcyjny

Zespół redakcyjny przy Najwyższym Kolegium Muzułmańskim MZR w RP

  1. Mufti RP Tomasz Miśkiewicz – konsultacja teologiczna, nadzór merytoryczny i finansowy, nawiązywanie kontaktów z instytucjami religijnymi;
  2. Musa Czachorowski – autor, redaktor, tłumacz, korektor;
  3. Rozalia Bogdanowicz – tłumacz, korektor, redaktor;
  4. Barbara Pawlic-Miśkiewicz – autor, redaktor, korektor, koordynator działu etnicznego;
  5. Dagmara Sulkiewicz – redaktor, koordynator działu religijnego.

(Od lewej: Dagmara Sulkiewicz, Rozalia Bogdanowicz, Barbara Pawlic-Miśkiewicz, Tomasz Miśkiewicz, Musa Czachorowski)

(Fot. Krzysztof Mucharski)