Biografie Gdańskie – XV Dni Mniejszości Narodowych Piątek - Sobota, 19-20 października 2018 roku

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w „Biografie Gdańskie – XV Dni Mniejszości Narodowych”. To wydarzenie nawiązujące do historycznych tradycji wielokulturowego Gdańska. Celem tego cyklu spotkań jest przybliżenie różnorodności oraz bogactwa mniejszości narodowych, które żyją i mieszkają wśród nas.

Pomysł gdańskich spotkań zrodził się po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Idea wspólnoty dziedzictwa kulturowego, przy zachowaniu szacunku do odrębności państwowej i tzw. „małych ojczyzn”, jest bliska funkcjonowaniu Gdańska, który był i jest nadal tyglem kulturowym. To tutaj swój dom znalazły różne narodowości, które „zawierucha dziejowa” przygnała na ziemię gdańską i których kultura i zwyczaje odcisnęły piętno na kulturze miasta. W okresie największego rozkwitu w XVI i XVII wieku w Gdańsku żyli Niemcy, Polacy, Żydzi, Holendrzy, Szkoci. Wszyscy trwale wpłynęli na wizerunek Miasta.

Po drugiej wojnie światowej do wyzwolonego i zniszczonego Gdańska zaczęli przybywać nowi mieszkańcy z różnych stron Polski, a razem z nimi przedstawiciele mniejszości narodowych. Pojawili się w Gdańsku ocaleni Żydzi, Tatarzy, Białorusini, Litwini, Ormianie. Pozostała też grupa Niemców. Znaleźli tu też swój dom Ukraińcy przesiedleni z ziem południowo-wschodniej Polski.

Biografie Gdańskie są okazją do wspólnego spotkania i prezentacji mniejszości narodowych, pokazania tego, czym się zajmują, z jakimi problemami się spotykają, jaki jest ich stosunek do polityki i kultury krajów macierzystych. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny.

Program:

19.10.2018 r. (piątek)
mała scena
17.00-20.00 debata przedstawicieli Mniejszości Narodowych i Etnicznych „Różne barwy i odcienie niepodległości” (prowadząca: Anna Sobecka)
20.00 wernisaż wystawy fotograficznej z okazji XV edycji Biografii Gdańskich

20.10.2018 r. (sobota)
13.00-16.00 koncerty
Tirol Band (folk niemiecki)
Tatarski Zespół Dziecięco-Młodzieżowy „Buńczuk” (muzyka i taniec tatarski)
Mikron (folk białoruski)
16.00-17.00 prezentacje kulinarne na małej scenie – odsłona pierwsza
17.00-20.00 koncerty (duża scena)
Klumpe (folk litewski)
Gdański Chór Nauczycielski (repertuar muzyki żydowskiej)
Re-Karpaty (folk ukraiński)
20.00-21.00
prezentacje kulinarne na małej scenie – odsłona druga

(Red. na podstawie tekstu materiałów organizatorów)