Islam

Islam

Islam oznacza po prostu „osiągać pokój” – pokój z Bogiem, pokój wewnątrz siebie i pokój ze stworzeniami Boga – poprzez całkowite zawierzenie Bogu i akceptację Jego przewodnictwa.

Nie jest to nowa religia. Muzułmanie wierzą, że stanowi tę samą prawdę, którą Bóg objawiał poprzez wszystkich swoich proroków, wysyłanych wcześniej do wszystkich narodów. Dla prawie jednej czwartej populacji świata, islam stanowi nie tylko wiarę jako taką, ale kompletną drogę życia.

Społeczność muzułmańska

Muzułmanie wywodzą się ze wszystkich ras, narodowości oraz kultur na całym globie. Mają różnorodne zwyczaje, języki, stroje i kuchnię, mogą nawet różnić się sposobem praktykowania islamu.

Społeczność muzułmańska stanowi niespełna 25% ludzkiej populacji, z czego czwartą część stanowią mieszkańcy Półwyspu Arabskiego, północnej Afryki i krajów na południe od Sahary. Wyznawcy islamu stanowią większość w republikach Azji Środkowej oraz w takich krajach jak: Indonezja, Pakistan, Indie, Bangladesz, Turcja, Iran. Liczne mniejszości muzułmańskie zamieszkują Chiny, Rosję, Europę i Amerykę Północną.

Aby uzyskać więcej informacji o islamie, zapraszamy do odwiedzenia naszych stron:
www.muzulmanie.pl i www.bibliotekamuzulmanska.pl.

Życzymy miłej lektury!