Życiorys

Tomasz Miśkiewicz
Mufti Rzeczypospolitej Polskiej

Przewodniczący Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego
Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP

Tomasz Miśkiewicz urodził się 9 lipca 1977 roku w Białymstoku w muzułmańskiej rodzinie polskich Tatarów. Jest synem Szymona i Sabiry z domu Aleksandrowicz. Dzieciństwo i wczesną młodość spędził w Suchowoli. Mając piętnaście lat wyjechał na nauki religijne oraz kursy języka arabskiego do krajów muzułmańskich, Syrii (Damaszek) oraz Sudanu (Chartum). W latach 1993–2000, dzięki uzyskanemu stypendium, ukończył w Arabii Saudyjskiej Instytut Nauczania Języka Arabskiego dla Obcokrajowców, szkołę średnią oraz studia wyższe teologiczne – prawo muzułmańskie (szaria) na Uniwersytecie Islamskim w Medynie.

W roku 2000 powrócił do Polski i w październiku powołano go na imama Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej MZR w RP w Białymstoku. W roku 2001 zgodnie z uchwałą Wszechpolskiego Kongresu Muzułmańskiego został przewodniczącym Rady Imamów MZR w RP. W latach 2000–2007 był nauczycielem religii muzułmańskiej w Szkole Podstawowej nr 28 w Białymstoku. W latach 2003–2010 pełnił obowiązki dyrektora Centrum Kultury Islamu w Warszawie.

20 marca 2004 roku na podstawie uchwały XIV Wszechpolskiego Kongresu Muzułmańskiego objął urząd Muftiego Rzeczypospolitej Polskiej oraz przewodniczącego Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP.

Od roku 2000 do stycznia 2017 był członkiem Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów w                  Polsce. Zasiada w licznych międzynarodowych instytucjach muzułmańskich. Uczestniczył w międzynarodowych konferencjach na rzecz dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego, jest pomysłodawcą i inicjatorem Dnia Modlitwy o Pokój i Sprawiedliwość na świecie w Kruszynianach i Bohonikach. Zapoczątkował wiele projektów kulturalnych, m.in. Podlaskie Dni Kultury Muzułmańskiej, Dni Kultury Tatarskiej, Podlaskie Dni Bajramowe, oraz wydawniczych, w tym wielu publikacji religijnych służących dzieciom i dorosłym w kształtowaniu tożsamości muzułmańskiej. Jest pomysłodawcą i członkiem redakcji kwartalnika „Przegląd Tatarski” oraz „Muzułmanie Rzeczypospolitej”. Z jego inicjatywy MZR w RP od roku 2014 wydaje „Rocznik Tatarów Polskich. Seria 2”. Przygotowuje i prowadzi wykłady na temat historii islamu, dialogu kultur i religii w kraju i zagranicą.

Zajmuje się rozlicznymi działaniami na rzecz społeczności tatarskiej i muzułmańskiej oraz ochrony dziedzictwa materialnego i niematerialnego. Jest pomysłodawcą projektu budowy Tatarskiego Centrum Kultury Islamu w Suchowoli, otwartego w maju 2017 roku.

Od czerwca 2006 roku jest honorowym obywatelem Krynek. W roku 2006 odznaczony przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Srebrnym Krzyżem Zasługi, w roku 2008 uhonorowany przez króla Arabii Saudyjskiej Srebrnym Medalem zaangażowania na rzecz dialogu. W roku 2011  odznaczony przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Złotym Krzyżem Zasługi. W roku 2018 uhonorowany odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Żonaty od roku 2009.