Tytuły

Tytuły:
Jego Ekscelencja Mufti Rzeczypospolitej Polskiej
Hadżi
Szejk
Hazret

Imiona:
muzułmańskie: Ahmed
tatarskie: Tamerlan