Zaproszenie Środa, 6 marca 2019 roku

6 marca 2019 roku (środa), o godz. 14.00 w sali audytoryjnej nr 8 Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu zapraszamy na promocję najnowszego przekładu Koranu na język polski oraz spotkanie z jego autorem Musą Czachorowskim – polskotatarskim redaktorem, poetą. Najnowsze polskie tłumaczenie Świętej Księgi islamu ukazało się dzięki staraniom Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego w 2018 roku.

Rozmowę z tłumaczem poprowadzą dr hab. Czesław Łapicz, prof. UMK oraz dr hab. Joanna Kulwicka-Kamińska z Centrum Badań Kitabistycznych UMK. Spotkaniu będzie towarzyszyła ekspozycja wydań Koranu ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu.

Musa Czachorowski – dziennikarz, poeta, tłumacz, wydawca. Redaktor naczelny kwartalnika „Przegląd Tatarski”, redaktor prowadzący „Rocznika Tatarów Polskich”, rzecznik prasowy Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP, dolnośląski przedstawiciel MZR w RP. Autor kilkunastu zbiorów poetyckich, m.in. „Chłodny listopad” (1990), „Samotność” (2008), „Pamięć” (2018). Wiersze drukował m.in. w „Kulturze”, „Odrze”, „Poezji”, „Życiu Tatarskim”, „Lietuvos totoriai”, „AlTaBaş” oraz „Vár Ucca Műhely”. Opublikował artykuły o tematyce tatarskiej i muzułmańskiej, m.in. w tomach: „Dialog chrześcijańsko-muzułmański. Historia i współczesność, zagrożenia i wyzwania” (2011), „Europa wobec wyzwań XXI wieku” (2014), „Między Wschodem a Zachodem. W poszukiwaniu źródeł i inspiracji” (2016), „Święte księgi judaizmu, chrześcijaństwa i islamu w słowiańskim kręgu kulturowym” (2016). Przetłumaczył na język polski i wydał m.in. bajki tatarskie (wspólnie z synem Danielem) „Kara-batyr” i „Błękitny Koń”, „Tatarskie bajanie” oraz „Baju, baju, z tatarskiego kraju”, a także: „40 rad dla muzułmańskiego domu”, „Tatarskie biografie. Tatarzy polsko-litewscy w historii i kulturze”, „Pałac chanów krymskich w Bachczysaraju”. W roku 2013 ukazał się – po raz pierwszy w Polsce – opracowany przez niego Koran arabski zapisany polskim alfabetem.