Zaproszenie na promocję albumów Piątek, 10 maja 2019 roku

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na promocję najnowszych publikacji Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP pt. „I pamiętaj imię swoje. Rytuały przejścia Tatarów polskich – azan” oraz „Z Bajramem! Tatarskie tradycje świąteczne”.

Spotkanie odbędzie się 10 maja 2019 r. (piątek) o godzinie 18.00 w Muzeum Historycznym w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 37.

Pierwszy album pt. I pamiętaj imię swoje. Rytuały przejścia Tatarów polskich – azan przedstawia uroczystość nadania imienia i włączenia dziecka do wspólnoty muzułmańskiej. Album złożony jest z dwóch części. Pierwsza część to opis ceremonii azanu zgodnej z tradycją tatarską ze szczególnym uwzględnieniem informacji otrzymanych od imama Stefana Mustafy Jasińskiego oraz Muftiego Rzeczypospolitej Polskiej Tomasza Miśkiewicza. Druga część to wybór fotografii ukazujących kolejne etapy azanu od najstarszych z lat 50. XX wieku po zdjęcia z drugiej dekady XXI w. (rok 2017). Uzupełnieniem zdjęć z uroczystości azanu są zdjęcia tatarskich dzieci w kolejnych dekadach – od 1910 roku do 2003 r. Książka zamyka serię albumów o rytuałach przejścia polskich Tatarów, tym samym czytelnicy mogą zapoznać się kolejno z tradycjami azanowymi, ślubnymi i pogrzebowymi.

Drugi album pt. Z Bajramem! Tatarskie tradycje świąteczne składa się z czterech głównych rozdziałów; pierwszy omawia istotę świąt, a kolejne poświęcone są świętom: Ramadan Bajram i Kurban Bajram oraz dniom świątecznym. Czytelnicy znajdą w opisie informacje jak dawniej spędzano ten szczególny czas oraz jak to wygląda współcześnie. Rozdziały uzupełnione są zdjęciami, ilustrującymi każdy etap danego święta. Jest to wybór fotografii przedstawiających społeczność tatarską w czasie świąt od najstarszych z lat 30., 40. XX wieku po najnowsze, datowane na 2017 r.

Wydanie albumów było możliwe dzięki dotacjom Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wydawca:
Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej
Najwyższe Kolegium Muzułmańskie

Albumy dostępne są on-line na stronie: www.bibliotekatatarska.pl

Serdecznie zapraszamy!

(Red.)