Zaproszenie na promocję książek Piątek, 13 grudnia 2019 roku

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy na promocję najnowszych publikacji Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP Z opowieści mojej matki oraz inne opowiadania Jana Sobolewskiego oraz Tatarskie imiona. Źródła i znaczenie imion polskich Tatarów Daniela St. Czachorowskiego.

Spotkanie odbędzie się 13 grudnia 2019 r. (piątek) o godzinie 18.00 w Muzeum Historycznym w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 37.

Książka „Z opowieści mojej matki” to zbiór opowiadań Jana Sobolewskiego (1925-2018), nestora polskiej społeczności tatarskiej, weterana wojennego, mieszkańca Białegostoku, który przez całe lata spisywał swoje wspomnienia z okresu dzieciństwa oraz młodości. Są to wyjątkowe obrazy stosunków rodzinnych i relacji społecznych pomiędzy rozmaitymi grupami mieszkańców wsi, opisy pracy w gospodarstwie, a także nauki w szkole. Sobolewski przedstawia m.in. obchody dożynek, zabaw tatarskich, zasady spotkań towarzyskich. To świat, który już nie istnieje. Opowiadania stanowią świadectwo życia na Kresach. Ponadto autor opisuje swoje powojenne życie i losy. Zbiór składa się z 13 opowiadań.

Książka Tatarskie imiona. Źródła i znaczenie imion polskich Tatarów przedstawia zakres i popularność nazewniczą nowo narodzonych w gminach tatarskich w Studziance (1798–1854), Kruszynianach (1866–1900) i Sorok Tatarach (1834–1940). Mamy tu zatem czas zaborów i początki państwowości XX wieku aż do okupacji niemieckiej i państwowości litewskiej roku 1940. W efekcie otrzymujemy przekrój przez przełomy wieków i obraz podobieństw oraz różnic występujących w trzech gminach wyznaniowych zatopionych w polskości, ale wystawionych na obce wymogi urzędnicze i prawne – użycie właściwego języka, podporządkowanie właściwym władzom rejonowym itd. Wykorzystane tu zostały materiały Archiwum Państwowego w Białymstoku, Archiwum Państwowego w Białymstoku i Litewskiego Państwowego Archiwum Historycznego w Wilnie.

Kolejnym elementem są imiona pozyskane z kwerend na tatarskich mizarach w Bohonikach, Kruszynianach, Sorok Tatarach i Warszawie oraz w kwaterach muzułmańskich cmentarzy komunalnych w Gdańsku i Wrocławiu. Tutaj pochówki dokonywane są na bieżąco, mamy więc do czynienia z nazewnictwem imienniczym używanym współcześnie. Pozwala to na przeprowadzenie porównania w tytułowym zakresie.

Praca szczegółowo określa modę na nadawanie imion noworodkom i młodym Tatarom polsko-litewskim, jednoznacznie określając odrębność tej grupy wśród narodów Europy Wschodniej – powszechnie występujące trendy słowiańskie (głównie polskie) i islamskie, następnie turkijskie i rosyjskie, a także ogólne wpływy: starożytne, wschodnio- i zachodnioeuropejskie oraz nowożytne.

Wydanie książek było możliwe dzięki dotacjom Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wydawca:
Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej Najwyższe Kolegium Muzułmańskie

Książki dostępne są on-line na stronie: www.bibliotekatatarska.pl

Serdecznie zapraszamy!

(Red.)