Teologia Powszechna i Muzułmanie Rzeczypospolitej 28 sierpnia 2014 roku

Ukazał się właśnie pierwszy numer kwartalnika Teologia Powszechna, będącego kontynuacją i rozwinięciem Powszechnego Przeglądu Teologicznego. Jest to pismo powstałe z inicjatywy chrześcijańskiej, ale działające jako platforma prezentacji poglądów przedstawicieli różnych religii – w duchu porozumienia, jednoczenia się wokół spraw ważnych dla ludzi wiary oraz całego świata. Musimy mieć możliwość nieskrępowanej wypowiedzi na wszelkie istotne (i mniej istotne również) tematy. To jest nasze życie, to jest nasza religia, mamy prawo mówić w swoim imieniu. Mamy też obowiązki wynikające z zasad wyznawanej religii, m.in. czynić dobro i sprzeciwiać się złu, żyć godnie, szukać porozumienia, zdobywać wiedzę…

W Teologii Powszechnej reaktywowaliśmy Muzułmanów Rzeczypospolitej, jako głos polskiej społeczności muzułmańskiej, kontynuując w ten sposób kwartalnik wydawany do roku 2012 przez Muzułmański Związek Religijny w RP. Dlaczego akurat tak? Przede wszystkim dlatego, że jakiś czas temu jeszcze Powszechny Przegląd Teologiczny zwrócił się do Muzułmańskiego Związku Religijnego z propozycją współpracy, polegającą na wypowiadaniu się na ważne dla nas, muzułmanów, tematy i publikowaniu tekstów w PPT. Zaproszenie przyjęliśmy i na łamach pisma ukazały się artykuły m.in. Haliny Szahidewicz, Izy Meliki Czechowskiej, Macieja Kochanowicza. W obecnym numerze znajdziemy teksty m.in. muftiego Tomasza Miśkiewicza, Musy Czachorowskiego, Macieja Kochanowicza oraz Agnieszki Amatullah Wasilewskiej.

Tematem wiodącym kolejnego wydania Teologii Powszechnej będzie Rodzina, która jako związek kobiety i mężczyzny ma w islamie przeogromne znaczenie. Zapraszamy do zabierania głosu, do redagowania Muzułmanów Rzeczypospolitej: jesteśmy przecież częścią polskiej społeczności, a tym samym należymy do ludzi ją współtworzących. Teksty przysyłać można na adres: musaxan@yandex.ru

Czasopismo religijne nr 1 (6)

http://teologia-powszechna.blogspot.com