Życiorys

Tomasz Miśkiewicz
Mufti Rzeczypospolitej Polskiej

Tomasz Miśkiewicz urodził się 9 lipca 1977 roku w Białymstoku. Dzieciństwo i wczesną młodość spędził w Suchowoli. Mając piętnaście lat wyjechał na nauki religijne oraz kursy języka arabskiego do krajów muzułmańskich, Syrii (Damaszek) oraz Sudanu (Chartum). W latach 1993–2000, dzięki uzyskanemu stypendium, ukończył w Arabii Saudyjskiej Instytut Nauczania Języka Arabskiego dla Obcokrajowców, szkołę średnią oraz studia wyższe teologiczne – prawo muzułmańskie (szaria) na Uniwersytecie Islamskim w Medynie.

W roku 2000 powrócił ze studiów do Polski, w październiku 2000 roku został powołany na imama Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej MZR w RP w Białymstoku. W roku 2001 na podstawie uchwały Wszechpolskiego Kongresu Muzułmańskiego został wybrany przewodniczącym Rady Imamów MZR w RP. W latach 2000–2007 był nauczycielem religii muzułmańskiej w Szkole Podstawowej nr 28 w Białymstoku. W latach 2003–2010 był dyrektorem Centrum Kultury Islamu w Warszawie, przy ulicy Wiertniczej 103.

20 marca 2004 roku na podstawie uchwały XIV Wszechpolskiego Kongresu Muzułmańskiego objął urząd Muftiego Rzeczypospolitej Polskiej oraz przewodniczącego Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP.

Od roku 2000 do stycznia 2017 był członkiem Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów w Polsce. Zasiada w międzynarodowych instytucjach muzułmańskich w Europie i na świecie. Jest uczestnikiem międzynarodowych konferencji na rzecz dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego, pomysłodawcą i inicjatorem Dnia Modlitwy o Pokój i Sprawiedliwość na świecie w Kruszynianach i Bohonikach. Zainicjował wiele projektów kulturalnych, m.in. Podlaskie Dni Kultury Muzułmańskiej, Dni Kultury Tatarskiej, Podlaskie Dni Bajramowe, oraz wydawniczych, w tym szeregu publikacji religijnych służących dzieciom i dorosłym w kształtowaniu tożsamości muzułmańskiej. Jest pomysłodawcą i członkiem redakcji kwartalnika „Przegląd Tatarski” oraz „Muzułmanie Rzeczypospolitej”. Z jego inicjatywy MZR w RP od roku 2014 wydaje „Rocznik Tatarów Polskich. Seria 2”. Przygotowuje i prowadzi wykłady na temat historii islamu, dialogu kultur i religii w kraju i zagranicą.

Zajmuje się rozlicznymi działaniami na rzecz społeczności tatarskiej. Jest pomysłodawcą projektu budowy Tatarskiego Centrum Kultury Islamu w Suchowoli, które zostało oficjalnie otwarte w maju 2017 roku.

Od czerwca 2006 roku jest honorowym obywatelem Krynek. W roku 2006 odznaczony został przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Srebrnym Krzyżem Zasługi, w roku 2008 uhonorowany przez Króla Arabii Saudyjskiej Srebrnym Medalem zaangażowania na rzecz dialogu. W 2011 roku odznaczony przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Złotym Krzyżem Zasługi.

Żonaty od roku 2009.