Życiorys

Tomasz Miśkiewicz
Mufti Rzeczypospolitej Polskiej

Tomasz Miśkiewicz, urodził się 9 lipca 1977 roku w Białymstoku. Dzieciństwo i wczesną młodość spędził w Suchowoli. W młodym wieku wyjechał na nauki religijne oraz kursy języka arabskiego do krajów muzułmańskich, do Syrii i do Sudanu. W latach 1993-2000 dzięki uzyskanemu stypendium ukończył w Arabii Saudyjskiej: Instytut Nauczania Języka Arabskiego dla Obcokrajowców, szkołę średnią oraz studia teologiczne – prawo muzułmańskie, szaria, na Uniwersytecie Islamskim w Medynie.

W 2000 roku powrócił ze studiów do Polski, w październiku 2000 r. został powołany na imama Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Białymstoku Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP. W 2001 roku na podstawie uchwały Kongresu Muzułmańskiego został wybrany Przewodniczącym Rady Imamów MZR w RP. W latach 2000-2007 był nauczycielem religii muzułmańskiej w Szkole Podstawowej nr 28 w Białymstoku. W 2003 roku objął urząd dyrektora Centrum Kultury Islamu w Warszawie. 20 marca 2004 roku na podstawie uchwały XV Kongresu Muzułmańskiego objął urząd Muftiego Rzeczypospolitej Polskiej oraz Przewodniczącego Najwyższego Kolegium MZR RP.

Od 2000 do stycznia 2017 roku był członkiem Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów w Polsce, jest członkiem międzynarodowych instytucji muzułmańskich w Europie i na świecie m.in. Światowej Ligi Muzułmańskiej z siedzibą w Arabii Saudyjskiej, Europejskiej Konferencji Islamskiej z siedzibą w Brukseli. Uczestnik międzynarodowych konferencji na rzecz dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego.

Pomysłodawca i inicjator Dnia Modlitwy o Pokój i Sprawiedliwość na świecie w Kruszynianach i Bohonikach. Inicjator szeregu projektów kulturalnych o zasięgu ogólnopolskim takich jak: Podlaskie Dni Kultury Muzułmańskiej, Dni Kultury Tatarskiej, Podlaskie Dni Bajramowe. Pomysłodawca i członek redakcji kwartalnika „Przegląd Tatarski” oraz „Muzułmanie Rzeczypospolitej”. Przygotowuje i prowadzi wykłady na temat historii islamu, dialogu kultur i religii w kraju i zagranicą.

Działacz tatarski. Pomysłodawca projektu budowy Tatarskiego Centrum Kultury Islamu w Suchowoli, który został zrealizowany w maju 2017 roku.

Od czerwca 2006 r. jest honorowym obywatelem Krynek. W 2006 roku odznaczony przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Srebrnym Krzyżem Zasługi, a przez Króla Arabii Saudyjskiej w 2008 roku srebrnym medalem zaangażowania na rzecz dialogu. 17 lutego 2011 roku odznaczony przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Złotym Krzyżem Zasługi.

W 2009 roku ożenił się z Barbarą Pawlic, Tatarką urodzoną w Oleśnicy k/Wrocławia.