104. urodziny 18 lutego 2015 roku

18 lutego br. 104 rocznicę urodzin
obchodzi senior tatarskiej społeczności
Czcigodny Imam
Stefan Mustafa Jasiński
powszechnie znany i szanowany za życie i działania
w zgodzie z najlepszymi zasadami naszej religii oraz tradycji.
Człowiek wielki skromnością i życzliwością
dla świata i ludzi, pełen dobrej wiary.
Stanowi dla nas przykład godnego istnienia
jako polski obywatel i tatarski muzułmanin.
Niech Bóg Wszechmogący ma Go w swojej opiece.

Najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności
oraz długich jeszcze lat w zdrowiu i spokoju
składają Czcigodnemu Jubilatowi

Mufti RP Tomasz Miśkiewicz
Członkowie Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego
Członkowie Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP
oraz cała polska wspólnota tatarsko-muzułmańska