95 lat Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej Wtorek, 29 grudnia 2020 roku

95 lat temu polscy wyznawcy islamu, żyjący tu od kilkuset lat Tatarzy, zebrali się w Wilnie, aby w odradzającej się Rzeczypospolitej powołać swoją religijną organizację. Po długim okresie zaborów pragnęli jako zjednoczona muzułmańska społeczność włączyć się w życie kraju, o którego wolność wielu z nich walczyło i oddało życie. Starania te wspierane były przez polskie władze.

28 i 29 grudnia 1925 roku odbył się Wszechpolski Zjazd Delegatów Gmin Muzułmańskich, podczas którego utworzono Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej. Na jego czele stanął dr Jakub Szynkiewicz, wybrany Muftim na Rzeczpospolitą Polską. Z czasem wydana została Ustawa o stosunku państwa do Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP, regulująca działalność MZR.

Przez kilkadziesiąt lat Muzułmański Związek Religijny w RP był jedyną organizacją, która reprezentowała polskich wyznawców islamu, głównie pochodzenia tatarskiego. Po zmianie ustrojowej przełomu lat 80. i 90. MZR rozpoczął odradzanie swojej religijno-społecznej działalności. Szczególnej intensywności nabrało ono po roku 2004, gdy Muftim Rzeczypospolitej Polskiej i przewodniczącym Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego wybrany został Tomasz Miśkiewicz.

Związek prowadzi szeroko zakrojone przedsięwzięcia w zakresie edukacji religijnej dzieci, młodzieży oraz dorosłych, ale również związane z tożsamością tatarską. Ważnym elementem jest dbałość o muzułmańskie dziedzictwo polskotatarskiej wspólnoty: cmentarze i meczety. Wpisują się w to starania o upamiętnienie wybitnych postaci społeczności oraz jej bliższej i dalszej historii. Pięknym podkreśleniem tych działań jest oddany niedawno do użytku białostocki meczet.

Miejmy nadzieję, że sytuacja, spowodowana przez epidemię koronawirusa, poprawi się na tyle, że będziemy mogli niebawem w godny sposób upamiętnić tę doniosłą rocznicę.

Wspomniano o niej m.in. w:

https://misyjne.pl/muzulmanski-zwiazek-religijny-w-rp-ma-juz-95-lat-to-najwazniejsza-organizacja-polskich-wyznawcow-islamu/

https://www.onet.pl/turystyka/onetpodroze/muzulmanski-zwiazek-religijny-w-rp-ma-95-lat/n3ep4es,07640b54

https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/194354

(Red.)