Piątkowe głosowanie w Sejmie RP w sprawie zmian w Ustawie o ochronie praw zwierząt dopuszczające ubój rytualny na terenie RP – jego odrzucenie większością głosów pokazało jak dalekie jest zrozumienie…

Zawiadamiamy ze smutkiem, że 9 maja 2013 zmarł w wieku 86 lat Bekir Milkamanowicz. Zasłużony przedstawiciel społeczności tatarsko-muzułmańskiej, w latach 2003-2007 członek Rady Centralnej Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej. Serdeczne wyrazy…